Χρυσό κύπελλο από την Περιστεριά

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρυσό κύπελλο από την Περιστεριά (EL)
Golden cup from Peristeria (EN)

Χρυσό κύπελλο τύπου Keftiu/ Βαφειού (EL)
Golden cup of the Keftiu/Vafeiou type (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το κύπελλο, που προέρχεται από το “χρυσοφόρο” τάφο 3 της Περιστεριάς, έχει σχήμα που ανήκει στην κατηγορία ‘Keftiu’ και μια μεσαία ανάγλυφη ζώνη και ατέρμονες σπείρες που καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του. Ο πυθμένας εμφανίζει ομόκεντρους κύκλους και το σπάνιο στοιχείο μιας κεντρικής στρογγυλής οπής. (EL)
The cup, found in the “golden-bearing” tomb 3 at Peristeria, belongs to the “Keftiu”/ Vafeiou type based on its shape. It is decorated with a zone in relief in the middle of its zone and with spiral motives which cover its entire surface. The bottom bears concentrical circles and the rare element of a central round hole. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)


Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, Εκδ.-Σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 230-232 εικ. 83-84 (EL)
Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, Εκδ.-Σχέδια Αθήνα 2014, 230-232 εικ. 83-84 (EN)

1.600 – 1.500 π.Χ. (Μεσοελλαδική-Υστεροελλαδική Ι περίοδος) (EL)
1600-1550 B.C. (Middle Helladic-Late Helladic I period) (EN)

διάμετρος βάσης 9 εκ., διάμετρος χείλους 13 εκ., ύψος 10 εκ. (EL)
base diameter 9 cm., rim diameter 13 cm., height 10 cm. (EN)

Περιστεριά, θολωτός τάφος 3 (EL)
Peristeria, tholos tomb 3 (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-18T07:00:50Z

Εικόνα

χρυσός (EL)
gold (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.