Χρυσό κύπελλο τύπου Keftiu/ Βαφειού από την Περιστεριά

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρυσό κύπελλο τύπου Keftiu/ Βαφειού από την Περιστεριά (EL)
Golden cup of the Keftiu/ Vafeio type from Peristeria (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Kύπελλο τύπου Keftiu που φέρει ελαφρά πρόσμιξη αργύρου, ως εκ τούτου το χρώμα του είναι λευκότερο από των λοιπών χρυσών αντικειμένων που βρέθηκαν στον τάφο 3 της Περιστεριάς. Διακοσμείται από δυο ανάγλυφες σειρές συνεχιζόμενης σπείρας και από ομόκεντρους κύκλους στον πυθμένα. (EL)
Cup of the Keftiu type made of an alloy of gold with silver, therefore it has a whiter tone than the rest of the golden finds from tomb 3 at Peristeria. It is decorated with two rows of continuing spires in relief and with concentrical circles at the bottom. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)


Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, Εκδ.-Σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 230-232 εικ. 83-84 (EL)
Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, Εκδ.-Σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 230-232 fig. 83-84 (EN)

1.600 – 1.500 π.Χ. (Μεσοελλαδική-Υστεροελλαδική Ι περίοδος) (EL)
1600-1550 B.C. (Middle Helladic-Late Helladic I period) (EN)

διάμετρος βάσης 7 εκ., διάμετρος χείλους 11 εκ., ύψος 8 εκ. (EL)
diameter of base 7 cm., diameter of rim 11 cm., height 8 cm. (EN)

Περιστεριά, θολωτός τάφος 3 (EL)
Peristeria, tholos tomb 3 (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-18T07:04:42Z

Εικόνα

χρυσός (EL)
gold (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.