Ο θολωτός τάφος του Οσμάναγα

Ο θολωτός τάφος του Οσμάναγα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας   

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΟ θολωτός τάφος του Οσμάναγα (EL)
The tholos tomb of Osmanaga (EN)

Άγνωστος Δημιουργός
Unknown creator

Στα βορειοανατολικά της λιμνοθάλασσας του Οσμάναγα ο Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης άρχισε το 1926 τη διερεύνηση ενός θολωτού τάφου, που πήρε το ίδιο όνομα με το ομώνυμο χωριό, που σήμερα έχει μετονομαστεί σε Κορυφάσιο. Ο τάφος ήταν κατασκευασμένος κατά το εκφορικό σύστημα από μικρές, επίπεδες, ακατέργαστες πέτρες. Ο δρόμος δεν ήταν τοιχισμένος και προσέφερε είσοδο στο θόλο από τα βορειοανατολικά. Στο εσωτερικό υπήρχε στρώμα με ίχνη πυράς που έφτανε σε ύψος το 1 μέτρο. Ο τάφος βρέθηκε συλημένος. Βρέθηκαν μικρά κομμάτια οστών, καθώς και όστρακα κεραμικής, από τα οποία ο ανασκαφέας κατόρθωσε να ανασυνθέσει μερικά αγγεία, όπως δύο δίωτα αγγεία ασυνήθιστου σχήματος, μια κύλικα και μια κανάτα, ένα δέπας αμφικύπελλο και ένα αγγείο με ανοιχτό χείλος και εσωτερική λαβή, που έφερε 12 “θηλιές” στο εσωτερικό. Βρέθηκαν επίσης ίχνη πολυτελών αντικειμένων, όπως ασημένιων σκευών και μιας πυξίδας από αιγυπτιακή φαγεντιανή. Τα περισσότερα αγγεία χρονολογήθηκαν από τον Blegen, που τελικά εξέδωσε το υλικό, μετά το θάνατο του Κουρουνιώτη, στη Μεσοελλαδική περίοδο, και μόνον η κανάτα είναι καθαρά μυκηναϊκή. Βρέθηκαν επίσης ένα άνω τμήμα αμφορέα με ελλειψοειδές στόμιο, όπως αυτό που εκτίθεται στο μουσείο Χώρας, καθώς και δείγματα μινωικής κεραμικής. Τα ευρήματα από το θολωτό τάφο του Οσμάναγα φυλάσσονται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. (EL)
To the northeast of the Osmanaga laggon Konstantinos Kourouniotis started in 1926 the excavation of a tholos tomb which was named after the nearby village, today called Koryphasion. The tomb was of the beehive type, construted with small, flat, coarse stones. The dromos was not walled and the entrance was on the northeastern side of the tholos. The interior was covered with a fire layer, high up to 1 meter. The tomb had been looted. Small fragments of bones and pottery sherds were found; Kourouniotis managed to draw together some pottery vessels such as two unusual two-eared vessels, a jug and a kylix, άτα, a double cup with a single handle and an open-type vessel with a handle inside bearing 12 "loops" on the inner surface. Some traces of luxury items were also discovered, such as silver vessels, a fayence pyxis etc. Most of the vessels were published after Kourouniotis' death by Carl Blegen and dated in the Middle-Helladic period; only the jug was dated to the LH period. The upper part of an amphora with an ellipsoid mouth as well as samples of Minoan pottery were also discovered in the tomb. The finds from the Osmanaga tholos tomb are kept today in the National Archaeological Museum at Athens. (EN)


Θόλος: διάμετρος 6 μέτρα και ύψος 2,75. Είσοδος: βάθος 1,5 μ. ύψος 2,75 και πλάτος 1,95 μ. (EL)
Tholos: diameter 6 m. and height 2.75 m. Entrance: depth 1.5 m. height 2.75 m. width 1.95 m. (EN)

περ. 1700 π.Χ. (EL)
ca 1700 B.C. (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος
Late Helladic Period

2015-04-18T10:18:19Z
Λώλος, Γ., Πύλος Ημαθόεις: Η πρωτεύουσα του Νέστορος και η γύρω περιοχή, Αθήνα 1994 (2η έκδοση) (EL)
Λώλος, Γ., Πύλος Ημαθόεις: Η πρωτεύουσα του Νέστορος και η γύρω περιοχή, Athens 1994 (2nd edition) (EN)

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11596/139*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.