Περιστεριά Θολωτός τάφος 1

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριστεριά Θολωτός τάφος 1 (EL)
Peristeria tholos tomb I (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο θολωτός τάφος 1 είναι ο νεότερος από του θολωτούς τάφους της Περιστεριάς χρονολογούμενος στην ΥΕ ΙΙ περίοδο και ευρισκόμενος στο κέντρο σχεδόν του λόφου. Είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος από τους θολωτούς τάφους. Έχει επιμελημένη πρόσοψη με λίθινη επένδυση από πωρόλιθο. Στην αριστερή πλευρά της πώρινης πρόσοψης είναι χαραγμένα 2 κνωσιακά λατομικά σημεία: κλαδί και διπλός πέλεκυς. Το ανώφλι του στομίου αποτελείται από τρία μεγάλα μέρη βάρους μέχρι 22 τόνων το καθένα (από πωρόλιθο ή αμυγδαλίτη), ενώ πιστεύεται ότι υπήρχε και ανακουφιστικό τρίγωνο. Ως θεμέλια της θόλου, που έμοιαζε με κυψέλη, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι πλακωτοί λίθοι. Ο τύμβος γύρω από τον τάφο περιβαλλόταν από αναλημματικό περίβολο. Στις διαδοχικές ταφές του τάφου από τις οποίες καμία δεν διατηρήθηκε, είχαν εναποτεθεί τουλάχιστον δέκα εισηγμένα μεγάλα αγγεία και πιθαμφορείς του ανακτορικού ρυθμού. Η χρήση του συγκεκριμένου τάφου συνεχίστηκε κατά τους ύστατους Κλασσικούς χρόνους και κατά την Ελληνιστική εποχή. (EL)
Tholos tomb 1 is the most recent of the tholos tombs of Peristeria dated in the LH II period and situated almost at the centre of the hilltop. It is the largest of the tholos tombs of Peristeria. Its facade is particularly well-made with a revetment of poros stone. On the left side of the poros facade are carved two mason's marks of Knossos namely a branch and a double axe. The lintel of the stomion consists of three large parts weighing up to 22 tons each, whereas shcolars believe that there existed also a relief triangle. The tomb was of the beehive type with large flat stones as foundation. The tumulus around the tomb was surrounded by a precinct. None of the consecutive burials of the tomb has been preserved, but there have been discovered at least 10 large imported vessels among which pithoid amphorae of the Minoan palatial style. This tomb was also in use during the late classical and Hellenistic period. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Βασιλικού, Ν., Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1995 (EL)
Βασιλικού, Ν., Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1995 (EN)

1550-1450 π.Χ. (Υστεροελλαδική ΙΙ) (EL)
1550-1450 B.C. (Late Helladic II period) (EN)

Το στόμιο ήταν ύψους 5,10μ., πλάτους 2,33μ., μήκους 6. Διάμετρος ταφικού θαλάμου 12,04μ. και ύψος περισσότερο από 10μ. (EL)
The stomion was 5.10 m.high 2.33 m. wide and 6 m. long. The diameter of the burial chamber was 12.04 m and its height more than 10 m. (EN)

Περιστεριά Μεσσηνίας (EL)
Peristeria in Messenia (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-18T16:55:55Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.