Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπότμημα τοιχογραφίας (EL)
Fragment of a wall painting (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Απότμημα τοιχογραφίας από το κτίριο του Κυκλώπειου Άνδηρου της Ίκλαινας, που εικονίζει πλοίο. Αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης τοιχογραφίας που αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφικές περιόδους 2010 και 2011 και εικονίζει ναυτικά θέματα. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει ακανόνιστο σχήμα, διαστάσεις περίπου 15 επί 18 εκατοστά και απεικονίζει δελφίνια και τμήμα σκάφους με κωπηλάτες. Είναι η πρωιμότερη απεικόνιση πλοίου στην ηπειρωτική Ελλάδα. (EL)
Fragment of a wall painting from the Cyclopean Terrace Building at Iklaina, depicting a ship. It was part of a large wall painting, discovered during the excavations in 2010 and 2011, depicting maritime scnes. This particular fragment is of irregular shape, measures 5 x 6 inches and depicts dolphins and part of a ship with rowers. It is the earliest depiction of a ship in Mainland Greece. (EN)

Ζωγραφική (EL)
Painting (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

1450-1300 π.Χ. (EL)
1450-1300 B.C. (EN)

Ίκλαινα, αποθέτης (EL)
Iklaina, dump (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-18T21:46:21Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.