Βολιμίδια, θαλαμωτοί τάφοι συστάδας Αγγελόπουλου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒολιμίδια, θαλαμωτοί τάφοι συστάδας Αγγελόπουλου (EL)
Volimidia, chamber tombs of the Angelopoulos group (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Η συστάδα θαλαμωτών τάφων στο οικόπεδο Αγγελόπουλου στα Βολιμίδια Χώρας ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησε να ανασκάπτει ο Σπυρίδων Μαρινάτος το 1952, όταν άρχισαν ξανά οι αρχαιολογικές έρευνες στην Πυλία που είχαν διακοπεί λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η έρευνα, που συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, αποκάλυψε συνολικά 11 τάφους με βραχείς δρόμους με κατωφερή δάπεδα και θαλάμους κυκλικούς που συγκλίνουν σε θόλο. Ο τάφος 4 περιείχε κυρίως ρωμαϊκά και υστερορωμαϊκά αντικείμενα, από την επανάχρησή του, ο τάφος 5 περιείχε αγγεία γεωμετρικής εποχής καθώς YE αντικείμενα από χαλκό και πηλό. Ο πιο ενδιαφέρων τάφος ήταν ο 6, ο οποίος περιείχε μελαμβαφή και υστερογεωμετρικά αγγεία καθώς και ρωμαϊκή terra sigillata σε στρώμα επίχωσης. Κάτω από την επίχωση αυτή όμως αποκαλύφθηκε τελετουργικό ρυτό με τρεις κεφαλές ζώων, ελαφιών και βοδιού, το οποίο βρισκόταν στην κορυφή σωρού από 50 μυκηναϊκά αγγεία. Οι δύο νεκροί του τάφου ίσως ήταν κυνηγοί, οι οποίοι τιμήθηκαν ως αφηρωισμένοι νεκροί και σε κατοπινές εποχές.Η πλειονότητα των μυκηναϊκών αγγείων από τους τάφους της ομάδας Αγγελόπουλου είναι κύπελα τύπου keftiu, ψευδόστομοι αμφορείς και αμφορίσκοι κλπ. (EL)
The group of chamber toms on the Angelopoulos plot of land in Volimidia, Chora was one of the first that Spyridon Marinatos started excavating in 1952, when archaeological research in Pylia resumed after the break dur to World War II. The research continued in the following years and revealed 11 tombs in total, which had short dromoi and round chambers with a domed roof. Tomb 4 contained mainly Roman and Late Roman grave goods, from its re-use in that period, tomb 5 contained Geometric period vessels along its LH grave goods. The most interesting tomb was number 6, which contained black-glazed and Late Geometric pottery as well as Roman terra sigillata in its backfilling. Under that layer was discovered a ritual rhyton with three animals' heads, two stags and a bull, sitting on top of a pile of 50 Mycenaean vessels. The two bodies found in the tomb may have been hunters, who were honours as heroes and their cult continued in the following eras. The majority of Mycenaean vessels from the Angelopoulos group are keftiu cups, stirrup amphoras, little and standard size, prochoi etc. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Σπ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μεσσηνίας, εικ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, σελ. 3-76 (EL)
Σπ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μεσσηνίας, ed. Σπ. Ιακωβίδη, pp. 3-76 (EN)

YE Ι- YE IIIB με επανάχρηση στη Ρωμαϊκή περίοδο (EL)
LH I-LH IIIB with re-use in the Roman period (EN)

Βολιμίδια Χώρας (EL)
Volimidia, Chora (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-19T09:04:06Z

Εικόνα

σκαμμένοι στο βράχο (EL)
rock-carved (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.