Μουριατάδα θολωτός τάφος

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας   

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΜουριατάδα θολωτός τάφος (EL)
Mouriatada tholos tomb (EN)

Άγνωστος Δημιουργός
Unknown creator

Σε λόφο περίπου 8 χιλιόμετρα βόρεια της Κυπαρισσίας, στη θέση Ελληνικό Μουριατάδας, ανασκάφηκε από τον Μαρινάτο μυκηναϊκό μέγαρο και εντοπίστηκαν ίχνη οικισμού της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου. Επιπλέον, βρέθηκε και θολωτός τάφος, περίπου 200 μέτρα ΒΑ του οικισμού, σε πλαγιά λόφου. Ο τάφος ήταν σχετικά μικρών διαστάσεων (μήκος δρόμου 3,10 μέτρα, ύψος θύρας 1,80 μέτρα, πλάτος θύρας περίπου 1 μέτρο). Ο Μαρινάτος ταύτισε τη θέση με την ομηρική Αμφιγένεια, μια από τις 8 μεγαλύτερες πόλεις του βασιλείου του Νέστορα. (EL)
At a distance of about 8 klms north of Kyparissia, at a site called Elliniko close to Mouriatada was excavated by Marinatos a Mycenaean megaron and was located a settlement of the Late Helladic IIB period. Furthermore a tholos tomb was discovered about 200 m NE of the settlement, on the slope of a hill. The tomb was of relatively small dimensions (length of dromos 3,10 m., height of entrance 1,80 m., width of entrance about 1 m.). Marinatos identified this site with the Homeric Amphigeneia, one of the 8 largest cities of the kingdom of Nestor. (EN)


Θέση "Ελληνικό"- Μουριατάδα

μήκος δρόμου 3,10 μέτρα, ύψος θύρας 1,80 μέτρα, πλάτος θύρας περίπου 1 μέτρο (EL)
length of dromos 3.10 m., height of entrance 1.80 m., width of entrance about 1 m. (EN)

ΥΕ ΙΙΙ Β (EL)
LH III Β (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος
Late Helladic Period

2015-04-19T09:06:36Z
Σπ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί εν Μεσσηνία, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 173-178 (EL)
Σπ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί εν Μεσσηνία, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 173-178 (EN)

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11596/146*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.