Ο αρχαϊκός ναός στην περιοχή του Ρωμανού

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ αρχαϊκός ναός στην περιοχή του Ρωμανού (EL)
The Archaic temple at Romanos (EN)

Ιερό Αρτέμιδος; (EL)
Temple of Artemis? (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Η ανακάλυψη ενός πήλινου πλακιδίου στον τύπο της Ποτνίας Θηρών κατά τη διάρκεια εργασιών στην Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού οδήγησε τους αρχαιολόγους σε περαιτέρω έρευνα και σε αποκάλυψη αρχαϊκού ιερού στις όχθες του ποταμού Σέλα. Ο ναός είχε θεμέλια από ψαμμόλιθο, ανωδομή από πλίνθους και στεγαζόταν με ξύλινη στέγη με κεραμοσκεπή και ακροκέραμα λακωνικού τύπου. Δεν βρέθηκε βάθρο λατρευτικού αγάλματος. Λείψανα άλλων οικοδομημάτων μαρτυρούν ότι επρόκειτο για λατρευτικό κέντρο με προσκτίσματα και βοηθητικούς χώρους, που ήταν σε χρήση ως την ελληνιστική περίοδο. Η ανακάλυψη του ναού υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, καθώς δεν υπάρχει άλλος πρώιμος αρχαϊκός ναός στη Μεσσηνία, και δημιουργεί ερωτηματικά, αφού κτίστηκε σε μια περίοδο όπου η Μεσσηνία ήταν υποταγμένη στους Σπαρτιάτες. (EL)
The discovery of a clay tablet in the type of Potnia Theron during works at the Area of Integrated Touristic Development at Romanos led the archaeologists to further research and to the discovery of an Archaic temple on the banks of the river Selas. The temple's foundations were made of sandstone, whereas the upper parts were made of unbaked bricks; the roof was made of a wooden frame covered with tiles and had antefix of the Laconian type. No base for a cult statue was ever discovered. On the other hand, remains of other buildings nearvy attested to the fact that the temple was the centre of a broader sanctuary with annexes and additional constructions, in use down to the Hellenistic period. The discovery of the temple was very important as there are no other early Archaic temples in Messenia and it raises questions since it was built in a period when Messenia was subdued to the Spartans. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Ξ. Αραπογιάνη- J. Rambach: http:// www.archaiologia.gr/blog/2012/10/22/σωστικές-ανασκαφές-στην-Π-Ο-Τ-Α ρωμανού/ (EN)

600-500 π.Χ. (EL)
600-500 B.C. (EN)

Υπολογίζεται ότι οι διαστάσεις του ναού θα πρέπει να ήταν 17 επί 6,40. (EL)
It is estimated that the dimensions of the temple were 17 by 6.40 meters. (EN)

Ρωμανός (EL)
Romanos (EN)

Αρχαϊκή περίοδος (EL)
Archaic Period (EN)

2015-04-19T10:39:39Z

Εικόνα

ψαμμόλιθος, πλίνθοι, ξύλο, κεραμίδια (EL)
sandstone, adobe, wood, tiles (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.