Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛίθινος λύχνος (EL)
Stone oil-lamp (EN)

Λίθινος λύχνος μινωικού τύπου (EL)
MInoan style oil-lamp (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Λύχνος από λευκό μάρμαρο σε χαμηλή κυλινδρική βάση. Ο λύχνος διαθέτει δυο οπές διαμετρικά αντίθετες και όλο το πλάτος του χείλους φέρει σπειροειδείς εγχάρακτες διακοσμήσεις. Φέρει έντονα ίχνη καύσης, κυρίως στο κάτω μέρος. (EL)
Oil-lamp of white marble on a low cylindrical base. The lamp has two holes diametrically opposite to each other and its rim is decorated with spiral motifs in relief.It bears marks of burning, particularly at the lower part. (EN)

- (EL)
- (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Γλυπτική (EL)
Sculpture (EN)


Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β-Γ περίοδος (περ. 1200 π.Χ.) (EL)
Late Helladic III B-C period (ca 1200 B.C.) (EN)

Ύψος: 14,5 εκ, διαμ. Λύχνου 25 εκ., βάθος 4,6 εκ. (EL)
Height 14.5 cm, diameter 25 cm, depth 4.6 cm. (EN)

Διάδρομος 61 του Ανακτόρου του Νέστορα (EL)
Corridor 61 of the Palace of Nestor (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-03-12T20:32:57Z

Εικόνα

μάρμαρο (EL)
marble (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.