Πρωοτεγωμετρική ταφή σε πίθο

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρωοτεγωμετρική ταφή σε πίθο (EL)
Early Geometric burial in pithos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο οικισμός στην Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού φαίνεται ότι είχε διαχρονική χρήση αφού αποκαλύφθηκαν, εκτός από τα ΥΕ κτίσματα και οικίες και τάφοι της Υπομυκηναϊκής, Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής εποχής. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερα σημαντικός είναι ένας ταφικός πίθος Πρωτογεωμετρικής περιόδου, ο οποίος έφερε μια λίθινη άγκυρα ως πώμα και περιείχε τουλάχιστον δέκα ακέραια αγγεία. (EL)
The settlement at P.O.T.A Romanou seems to have had a long life, since, apart from the LH buildings, there were also discovered houses and tombs of the Sub-Mycenaean, Early Geometric and Geometric period. Among these finds there was the important find of a burial pithos of the Early Geometric period, which bore a stone anchor as lid and contained at least 10 intact vessels. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Ξ. Αραπογιάνη- J. Rambach: http:// www.archaiologia.gr/blog/2012/10/22/σωστικές-ανασκαφές-στην-Π-Ο-Τ-Α ρωμανού/ (EL)
Ξ. Αραπογιάνη- J. Rambach: http:// www.archaiologia.gr/blog/2012/10/22/σωστικές-ανασκαφές-στην-Π-Ο-Τ-Α ρωμανού/ (EN)

περί το 900 π.Χ. (EL)
ca. 900 B.C. (EN)

Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού (EL)
P.O.T.A Romanou (EN)

Γεωμετρική Περίοδος (EL)
Geometric Period (EN)

2015-04-19T15:47:45Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.