Θολωτός τάφος στο Καπλάνι

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘολωτός τάφος στο Καπλάνι (EL)
Tholos tomb at Kaplani (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Μεταξύ των χωριών Καπλάνι και Ζιζάνι στην κορυφή του λόφου Βίγλα ανασκάφηκε θολωτός τάφος διαμέτρου 5 μ και σωζόμενο ύψος 2.50 περίπου. Είναι κτισμένος με πλακέ πέτρες και έχει διάδρομο 6 μέτρα. Παρά το γεγονός ότι είχε συληθεί ήδη από την αρχαιότητα, βρέθηκαν δύο νεκροί σε λάκκο. Σχετικά κοντά του προς τα ΝΑ εντοπίστηκε και δεύτερος θολωτός τάφος. (EL)
On the hilltop of Vigla between the villages Kaplani and Zizani was excavated a tholos tomb with a diameter of 5 meters and with walls standing to a height of 2.50 meters. It is built with flat stones and has a dromos of 6 meters. Despite the fact that it had been looted in antiquity two skeletons were found in a pit. At a small distance to the NE of this tomb was located a second one which has not been fully investigated yet. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


http://aristomenismessinios.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2115.html (EL)
http://aristomenismessinios.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2115.html (EN)

ΥΕ ΙΙΙΒ (EL)
LH III B (EN)

διάμετρος θόλου 5 μέτρα (EL)
diameter of tholos 5 meters (EN)

Καπλάνι Μεσσηνίας (EL)
Kaplani Messenia (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-19T19:01:12Z

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.