Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠήλινη Ασάμινθος (EL)
Clay Bath-tub (EN)

Πήλινος λουτήρας του ανακτόρου (EL)
Clay Bathtub from the palace of Nestor (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στο δωμάτιο 43 ανακαλύφθηκε πήλινη ασάμινθος (μπανιέρα) ζωγραφισμένη εσωτερικά με σπειροειδή θέματα. Ήταν εγκιβωτισμένη σε επιχρισμένη βάση και η είσοδος και έξοδος από αυτήν διευκολυνόταν χάρη σε ένα σκαλοπάτι. Εντός της ασαμίνθου βρέθηκαν αγγεία πόσης και στη γωνία του δωματίου δύο υπερμεγέθεις πίθοι, που προφανώς περιείχαν νερό για το λουτρό. (EL)
In room 43 of the palace was discovered a clay bathtub, bearing painted spiral decorative motives in the interior. It was set into a plasteed base; a step facilitated the stepping into and out of it. In the bathtub there were found drinking vessels and, in the corner of the bathroom, two huge jars, which probably contained water for the bath. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Yστεροελλαδική ΙΙΙ B-Γ (περί το 1200 π.Χ.) (EL)
Late Helladic III B-C (ca 1200 B.C.) (EN)

- (EL)
- (EN)

Δωμάτιο 43 ανακτόρου του Νέστορα (EL)
Room 43 of the Palace of Nestor (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-03-12T20:45:06Z

Εικόνα

Πηλός, επίχρισμα, σοβάς, χρωστική (EL)
Clay, plaster, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.