Κατάλοιπα των οχυρώσεων της κλασικής Πύλου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατάλοιπα των οχυρώσεων της κλασικής Πύλου (EL)
Remains of the fortifications of classical Pylos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κατάλοιπα οχυρώσεων της κλασικής Πύλου στους πρόποδες του ακρωτηρίου Κορυφάσιο. Η κλασική Πύλος οχυρώθηκε κατ' αρχήν από τους Αθηναίους την περίοδο της μάχης της Σφακτηρίας, στην ουσία όμως τόσο ο οικισμός όσο και οι οχυρώσεις αναπτύχθηκαν κυρίως μετά τη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ. (EL)
Remains of fortifications of classical Pylos at the foothill of cape Koryphasion. Classical Pylos was fortified initially by the Athenians after the battle of Sphakteria; howeve, the settlement and fortifications were fully developed only after the battle at Leuktra in 371 B.C. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

5ος-4ος αι. π.Χ. (EL)
5th-4th c. B.C. (EN)

Πύλος, Θολωτός τάφος Βλαχόπουλου (EL)
Pylos, Tholos tomb of Vlachopoulo (EN)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)

2015-04-20T07:17:15Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.