Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚάνθαρος (EL)
Kantharos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Μελαμβαφής κάνθαρος με ευρύ λαιμό, ημισφαιρικό σώμα, λαβές με πεπλατυσμένες λοξές αποφύσεις και βαθμιδωτή βάση. Γύρω από το λαιμό φέρει διακόσμηση από φύλλα κισσού και κάτω από αυτήν τριπλή σειρά μαστοειδών αποφύσεων. Η διακόσμηση αυτή ανήκει στον τύπο της "Δυτικής Κλιτύος" και προέρχεται από αττικά εργαστήρια. Ο συγκεκριμένος κάνθαρος όμως, όπως και οι παρόμοιοι από την Τσοπάνη Ράχη, αποδίδονται σε εργαστήριο της Δυτικής Πελοποννήσου που μιμείται τα αττικά πρότυπα. (EL)
Black-glazed kantharos with a broad neck, handles with flattened slant ends and a graduated base. Around the neck it bears a decoration with ivy leaves, underneath which there was a triple row of mastoid protruberances. This decoration belongs to the type of the "Western Slope" originating from Attic workshops. This particular kantharos, however, as the similar ones from Tsopani Rachi, are attributed to a workshop in the Western Peloponnese, which imitates Attic originals. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Κ. Δανάλη, « Ελληνιστική κεραμική από τον τάφο 3 του τύμβου της Τσοπάνη-Ράχης στην Πύλο », Ζ’ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005, ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ, 2011, 107-109 και πίν. 47 (EL)
Κ. Δανάλη, « Ελληνιστική κεραμική από τον τάφο 3 του τύμβου της Τσοπάνη-Ράχης στην Πύλο », Ζ’ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005, ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ, 2011, p.107-109, pl. 47 (EN)

190-167 π.Χ. (EL)
190-167 B.C. (EN)

διάμετρος 8 εκ., ύψος περ. 12 εκ. (EL)
diameter 8 cm., height ca. 12 cm. (EN)

Ελληνιστικός τύμβος Αθλητών στην Τσοπάνη Ράχη (EL)
Hellenistic tumulus at Tsopani Rachi (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-04-27T20:14:07Z

Εικόνα

πηλός, σκουρόχρωμο επίχρισμα (EL)
clay, dark-coloured slip (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.