Ανασκαφή του κυκλικού κτιρίου 87

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Ανασκαφή του κυκλικού κτιρίου 87 (EL)
Excavation of the circular construction 87 (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στιγμιότυπο από την ανασκαφή του Κυκλικού κτιρίου 87 στο Ανάκτορο του Νέστορα. Διακρίνονται 3 ανασκαφείς οι οποίοι απομακρύνουν τα χώματα με ζεμπίλια και τοποθετούν τα μικρά ευρήματα σε κασέλλες. (EL)
Scene from the excavation at the Circular building 87 at the Palace of Nestor. There are three excavators, removing the earth with the aid of baskets and placing the little finds in wooden boxes. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Blegen, C. et al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, v. I, 1969 (EL)
Blegen, C. et al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, v. I, 1969 (EN)

1962 (EL)

- (EL)
- (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-05-20T18:53:27Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.