Λάγυνος ελληνιστικής εποχής

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛάγυνος ελληνιστικής εποχής (EL)
Lagynos of the Hellenistic period (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ελληνιστική λάγυνος από τις ανασκαφές στον τύμβο της Τσοπάνη Ράχης. Το σχήμα της είναι ιδιαίτερα ραδινό, με ψηλή λαβή, σχεδόν γωνιώδη. Στη λευκή επιφάνεια του αγγείου, γύρω από τον ώμο, αναπτύσσεται με ερυθρωπή βαφή, το διακοσμητικό μοτίβο που συνίσταται σε γιρλάντες από φύλλα που στερεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με κορδέλες δεμένες σε κάποια υποθετική οροφή. Η βάση του λαιμού και το κάτω μέρος του αγγείου διακοσμούνται με ταινίες από το ίδιο χρώμα. (EL)
Hellenistic lagynos from Tsopani Rachi. Its shape is particularly smooth, with tall handle, almost forming a corner. On the white surface of the vessel, around the shoulder, is depicted in red-brownish pigment the decoratibe motif which consists of garlands made of leaves which are fastened at intervals with ribbons tied on to a hypothetical ceiling. The base of the neck and the lower part of the vessel are decorated with bands painted in the same colour. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Κ. Δανάλη, « Ελληνιστική κεραμική από τον τάφο 3 του τύμβου της Τσοπάνη-Ράχης στην Πύλο », Ζ’ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005, ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ, 2011, 116 (EL)
Κ. Danali, « Ελληνιστική κεραμική από τον τάφο 3 του τύμβου της Τσοπάνη-Ράχης στην Πύλο », Ζ’ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005, ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ, 2011, 110 (‘Hellenistic pottery from grave 3 of the tomb at Tsopani-Rachi at Pylos’, 6th scientific meeting on Hellenistic pottery, Aigio 4-9 April 2006, TAPA, 2011, 110, in Greek), 2011, 116 (EN)

3ος-2ος αι. π.Χ. (EL)
3rd-2nd c. B.C. (EN)

Τύμβος των Αθλητών, Τσοπάνη Ράχη (EL)
Tumulus of the Athletes, Tsopani Rachi (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-05-20T18:55:13Z

Εικόνα

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.