Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι στο Διβάρι το 2002

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι κιβωτιόσχημοι τάφοι στο Διβάρι το 2002 (EL)
The shaft graves at Divari in 2002 (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι στο Διβάρι της Γιάλοβας ανασκάφηκαν στα μέσα της δεκαετίας 1960 από τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Ν. Γιαλούρη. Αφού μελετήθηκαν και τα ευρήματά τους μεταφέρθηκαν σε μουσειακούς χώρους, κυρίως στο Μουσείο Πύλου, οι τάφοι πλημμύρισαν ξανά από τα νερά της λιμνοθάλασσας. (EL)
The shaft graves at Divari, Yalova, were excavated in the mid-1960s by the then Head of the Ephorate of Antiquities N. Yalouris. After the tombs were studied and their finds were removed into museums, particularly the museum of Pylos, the tombs were flooded again by the waters of the lagoon. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Γιαλούρης Ν., «Ελληνιστικό Νεκροταφείο Γιαλόβης Παλαιοναυαρίνου (Κορυφασίου)», ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, σελ. 164-165. (EL)
Γιαλούρης Ν., «Ελληνιστικό Νεκροταφείο Γιαλόβης Παλαιοναυαρίνου (Κορυφασίου)», ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, p. 164-165. (EN)

3ος-1ος αι. π.Χ. (EL)
3rd-1st c. B.C. (EN)

Γιάλοβα, Διβάρι (EL)
Yalova, Divari (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-05-24T15:49:36Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.