Στιγμιότυπο από την ανασκαφή στον Εγκλιανό

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Στιγμιότυπο από την ανασκαφή στον Εγκλιανό (EL)
Scene from the excavations at Englianos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Σκηνή από τις ανασκαφές του Ανακτόρου στον Εγκλιανό. Εικονίζονται τέσσερις άνδρες, ο πρώτος στο πλάνο πιθανόν είναι αρχαιολόγος, οι υπόλοιποι εργάτες. Η ανασκαφή γίνεται με αξίνα, ενώ τα χώματα απομακρύνονται με ζεμπίλια. (EL)
Scene from the excavations at Englianos. Fou men are depicted, the one in the foreground is possibly an archaeologist, the rest probably workerd. Digging is taking place with a pick, whereas the earth is removed with whicker baskets. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


1961 (EL)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-05-26T20:03:52Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.