Οθωμανική ταφόπλακα επάνω σε ελληνιστικό ή ρωμαϊκό ανάγλυφο

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Οθωμανική ταφόπλακα επάνω σε ελληνιστικό ή ρωμαϊκό ανάγλυφο (EL)
Ottoman funerary inscription on a Hellenistic or Roman relief (EN)

Ελληνιστικό ή ρωμαϊκό ανάγλυφο με ρόδακα και οθωμανική επιτύμβια επιγραφή (EL)
Hellenistic or Roman rosette in relief with an Ottoman funerary inscription (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ελληνιστικό ή ρωμαϊκό ανάγλυφο που εικονίζει μισή ροζέτα. Ίσως επρόκειτο περί αρχιτεκτονικού γλυπτού ή ίσως περί επιτύμβιας στήλης ή τμήματος σαρκοφάγου. Κατά την Οθωμανική περίοδο επαναχρησιμοποιήθηκε ως επιτύμβια στήλη και φέρει επιγραφή έτους Εγίρας 1155 (=1742) καθώς και το όνομα της θανούσης: Χατιτζέ (EL)
Hellenistic or Roman relief depicting half a rosette. It could belong to an architectural sculpture or to a funerary stele or part of a sarcophagus. During the Ottoman period it was reused as a funerary stele and it bears an Ottoman inscription with the Hijra year 1155 (=1742) and the name of the deceased: Hatice. (EN)

Αρχιτεκτονικό Γλυπτό (EL)
Architectural sculpture (EN)

Γλυπτική (EL)
Sculpture (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

ανάγλυφο ελληνιστική ή ρωμαϊκή περίοδος, επιγραφή 1742 (EL)
relief Hellenistic or Roman period, inscription 1742 (EN)

Αρχαία Κορώνη (Πεταλίδι) (EL)
Ancient Korone (Petalidi) (EN)

Οθωμανική Περίοδος (EL)
Ottoman Period (EN)

2015-05-26T20:05:54Z

Εικόνα

Οθωμανικές γλώσσες

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Archaeological Ephorate of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.