Θαλαμωτός τάφος Μαστοράκη, Βολιμίδια

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘαλαμωτός τάφος Μαστοράκη, Βολιμίδια (EL)
Chamber tomb of Mastorakis, Volimidia (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Θαλαμωτός τάφος της ομάδας Μαστοράκη στα Βολιμίδια. Ανασκάφηκε από τον Σπ. Μαρινάτο το 1954. Είχε συληθεί ολοσχερώς κατά τη διάρκεια της Ενετικής περιόδου και για το λόγο αυτό ανακαλύφθηκαν ασημένια βενετικά νομίσματα, μαζί με ελάχιστα αρχαία αντικείμενα, όπως ένα γλωσσοειδές μαχαίρι, χάντρες από υαλόμαζα και μια τριφυλλόσχημη πρωτογεωμετρική πρόχους. (EL)
Chamber tomb of the Mastorakis group at Volimidia. It was excavated by Sp. Marinatos in 1954. It had been completely looted during the Venetian period and therefore there were discovered two silver Venetian coins in it. Furthermore, some ancient items had evaded looting, such as a knife, glass paste beads, and an Early Geometric prochous with trifle-shaped mouth. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 58-62 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed. Σπ. Ιακωβίδη, Αthens 2014, 58-62 (EN)

1600-1400 π.Χ. (EL)
1600-1400 B.C. (EN)

Βολιμίδια κατά χώραν (EL)
Volimidia in situ (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-05-26T20:24:12Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.