Νεκρός σε κιβωτιόσχημο τάφο από τις ανασκαφές της Εθνικής στην Κυπαρισσία

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Νεκρός σε κιβωτιόσχημο τάφο από τις ανασκαφές της Εθνικής στην Κυπαρισσία (EL)
The deceased in a cist grave from the excavations of the National Road in Kyparissia (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Σκελετός νεκρού από κιβωτιόσχημο τάφο που ανακαλύφθηκε μαζί με άλλους κατά τις ανασκαφές για τη διάνοιξη της Εθνικής Οδού στην Κυπαρισσία. (EL)
A skeleton of a deceased from a shaft grave discovered along with several more during the construction works of the National Road at Kyparissia. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-05-26T20:28:50Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.