Το εσωτερικό του κάστρου της Μεθώνης το 1967

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο εσωτερικό του κάστρου της Μεθώνης το 1967 (EL)
Inside the castle of Methoni in 1967 (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το κάστρο της Μεθώνης υπήρξε μια εξαιρετικά οχυρή θέση ήδη από την κλασική εποχή. Στη μορφή που το βλέπουμε σήμερα είναι δημιούργημα των Φράγκων και των Ενετών, ένα αριστούργημα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, πράγμα που αποδεικνύεται απο το γεγονός ότι οι Οθωμανοί διατήρησαν την κυριαρχία του σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης. (EL)
The castle of Methoni was an extremely fortified site already in the classical period. It got its present-day shape by the Franks and the Venetians, and was a masterpiece of fortress architecture, as proved by the fact that the Ottomans maintained their control of it throughout the Greek War for Independence. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

1967 (EL)

Μεθώνη (EL)
Methoni (EN)

Φράγκικη- Ενετική Περίοδος (EL)
Frankish - Venetian Period (EN)

2015-05-26T20:38:44Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.