Ο θολωτός τάφος ΙΙ στην Περιστεριά

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ θολωτός τάφος ΙΙ στην Περιστεριά (EL)
Tholos tomb II at Peristeria (EN)

Σπυρίδων Μαρινάτος (EL)
Spyridon Marinatos (EN)

Ο θολωτός τάφος 2 είναι λίγο προγενέστερος του 1 και ανάγεται στα τέλη της ΥΕ Ι φάσης. Ήταν σε χρήση κατά την ΥΕ ΙΙ περίοδο, όταν κατέρρευσε η θόλος του, και μετά εγκαταλείφθηκε. Στον ταφικό θάλαμο εντοπίστηκαν θραύσματα από 3 τουλάχιστον εισηγμένους πιθαμφορείς ανακτορικού ρυθμού καθώς και πλήθος χρυσών, αργυρών και χαλκών αντικειμένων: απειράριθμα λεπτά χρυσά φυλλάρια, κοίλα θραύσματα χάλκινων αγγείων, χάλκινα ξίφη, σκεύος με ένθετη διακόσμηση χρυσών κρίνων, αργυρών δελφινιών και νίελο, χρυσοί θύσανοι κ.α. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εύρεση χανδρών από ήλεκτρο, υλικό εισηγμένο από τη Βαλτική και γνωστό και από άλλες ανασκαφικές θέσεις της Μεσσηνίας. Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα, ενδεικτικό των επαφών με τη Μινωική Κρήτη, είναι ένα ολόσωμο πήλινο ειδώλιο τύπου Πετσοφά. (EL)
Tholos tomb 2 is slightly earlier than tholos tomb 1 and dates to the end of Late Helladic I period. It was in use throughout the Late Helladic II period. Then, its tholos collapsed and it was abandoned.In the burial chamber there were discovered sherds of at least three imported pithoid amphoras of the Minoan palatial style as well as a multitude of gold, silver and bronze objects: lots of tiny golden leaves, pieces of bronze vessels, bronze swords, a vessel with inlay decoration of golden lillies, silver dolphins and niello, golden tessels etc. A discovery of particular importance was that of beads made of amber, imported from the Baltic Sea, also attested in other tombs of Messenia. Another important find, indicative of the trade contacts with Minoan Crete, is a clay female figurine of the Petsofas type. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 196-206 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed. Σπ. Ιακωβίδη, Αthens 2014, 196-206 (EL)

1500-1400 π.Χ. (EL)
1500-1400 B.C. (EN)

Περιστεριά, θολωτός τάφος 3 (EL)
Peristeria, tholos tomb 3 (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-05-30T05:42:39Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Archaeological Society at Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.