Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛοξότμητη πρόχους (EL)
Beveled jug (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Λοξότμητη πρόχους με διακόσμηση από μεγάλες σπείρες στο σώμα και περαιτέρω στοιχεία που παραπέμπουν στον “Θαλάσσιο ρυθμό” της μινωικής κεραμικής. Βρέθηκε στον τάφο III στη θέση Ρούτσι Μυρσινοχωρίου. (EL)
Beveled jug decorated with large spiral motives painted with black pigment on its body; it is influenced by the “Marine style” of Minoan pottery. It was discovered in tomb III at Routsi, Myrsinohori. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Η Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 292, 2014, σελ. 104 Ο Μυκηναϊκός Κόσμος – Πέντε αιώνες πρώιμου Ελληνικού Πολιτισμού 1600-1100 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15 Δεκεμβρίου 1988-31 Μαρτίου 1989, Αθήνα 1988, 272 Σπυρόπουλος, ΠΑΕ 1970. Πιν. 45α. (EL)
Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Η Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 292, 2014, σελ. 104 Ο Μυκηναϊκός Κόσμος – Πέντε αιώνες πρώιμου Ελληνικού Πολιτισμού 1600-1100 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15 Δεκεμβρίου 1988-31 Μαρτίου 1989, Αθήνα 1988, 272 Σπυρόπουλος, ΠΑΕ 1970. pl. 45α. (EN)

Υστεροελλαδική Ι-ΙΙ (1500-1300 π.Χ.) (EL)
Late Helladic I-II (1500-1300 B.C.) (EN)

Ρούτση, Μυρσινοχώρι (EL)
Routsi, Myrsinohori (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-05-30T06:06:29Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.