Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚύλικα με ψηλό πόδι (EL)
Stemmed kylix (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κύλικα από πηλό με κωνικό πόδι, παχύ στέλεχος, κωνικές πεπλατυσμένες λαβές. Τυπικό αγγείο πόσης, το οποίο προφανώς χρησίμευε για τα συμπόσια αλλά και για τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του ανακτόρου. (EL)
Clay cylix with a conical tall leg, thick body, conical and flattened handles. This is a typical drinking vessel, which probably served for feasting as well as for the daily needs of the palace's inhabitants. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


C. Blegen, The Palace of Nestor at Pylos in western Messenia, Published for the University of Cincinnati by Princeton University Press, vol. I 1966-1973, fig. Ι, 368 fig. 359 (EL)
C. Blegen, The Palace of Nestor at Pylos in western Messenia, Published for the University of Cincinnati by Princeton University Press, vol. I 1966-1973, fig. Ι, 368 fig. 359 (EN)

περ. 1200 π.Χ. (EL)
ca.1200 B.C. (EN)

υψ. 13,5 εκ, διαμ. χείλους 14 εκ. (EL)
height 13.5 cm, diameter at rim 14 cm. (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-05-30T06:32:33Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.