Πρωτογεωμετρικός τάφος στα Νιχώρια

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρωτογεωμετρικός τάφος στα Νιχώρια (EL)
Early Geometric tomb at Nichoria (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Tαφικός πίθος πολεμιστή του 725 π.Χ. στα Νιχώρια. Ο πολεμιστής (άγνωστο με ποια πλευρά πολεμούσε στον Α'Μεσσηνιακό πόλεμο) είχε ταφεί μαζί με το σιδερένιο ξίφος του και το δόρυ του, ένα χάλκινο δαχτυλίδι, δύο χάλκινα μπωλ και τρία αγγεία τοπικών εργαστηρίων (ένα στιλβωτό κύπελλο, έναν βαθύ κάνθαρο Αργειακού τύπου και ένα πιάτο). Τα κτερίσματα αυτά αποτελούν τα πιο ύστερα χρονολογικά στην περιοχή των Νιχωρίων, γεγονός που μας κάνει να υποθέτουμε ότι η περιοχή παρέμεινε ακατοίκητη για μεγάλο διάστημα. (EL)
Burial pithos of a warrior of 725 B.C. at Nichoria. The warrior (we don't know which side he fought on in the First Messenian War) had been buried with his iron sword and his lance, as well as with a brone ring, two bronze bowls an three pottery vessels made by local workshops (a glazed cup, a deep cantharos of the Argive type and a plate). These grave goods are the latest discovered in Nichoria, which makes us think that the region remained uninhabited for a long period. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


8ος αιώνας π.Χ. (EL)
8th century B.C. (EN)

Νιχώρια κατά χώραν (EL)
Nichoria in situ (EN)

Γεωμετρική Περίοδος (EL)
Geometric Period (EN)

2015-05-31T16:47:48Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.