Θολωτός τάφος ΙΙ Νιχωρίων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Θολωτός τάφος ΙΙ Νιχωρίων (EL)
Tholos tomb II at Nichoria (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Φωτογραφία του στεγάστρου που προστατεύει τον μικρό θολωτό τάφο στο οικόπεδο Λαμπρόπουλου στα Νιχώρια. Ο θολωτός τάφος χρονολογείται στην πρωτογεωμετρική περίοδο και εντάσσεται στον οικισμό των Σκοτεινών Αιώνων που έχει εντοπιστεί στην περιοχή. (EL)
Picture of the shelter protecting the small tholos tomb at the Lambropoulos plot at Nichoria. The tholos tomb dates to the early Geometric period and forms part of the broader framework of the Dark Ages located in the region. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, pp. 69-141 McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, pp. 61-259. (EL)
McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, pp. 69-141 McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, pp. 61-259. (EN)

2004 (EL)

Νιχώρια Μεσσηνίας (EL)
Nichoria, Messenia (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-02T07:09:32Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.