Ανακάλυψη κεραμικών ευρημάτων στο Διβάρι Γιάλοβας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Ανακάλυψη κεραμικών ευρημάτων στο Διβάρι Γιάλοβας (EL)
Discovery of pottery finds at Divari, Yalova (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Φωτογραφία από τις ανασκαφές στο Διβάρι Γιάλοβας που δείχνει την αποκάλυψη σημαντικών κεραμικών ευρημάτων. Διακρίνεται ο σπάνιος δελτιόσχημος ασκός (γνωστός και ως “θερμοφόρα”), μεγάλο κεραμικό μπωλ και πυξίδα. (EL)
Picture from the excavations at divari, Yalova, showing the discovery of important pottery finds. One sees the rare delta-shaped askos (also known as “hot water bottle”), a large bowl and a pyxis. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Γιαλούρης Ν., «Ελληνιστικό Νεκροταφείο Γιαλόβης Παλαιοναυαρίνου (Κορυφασίου)», ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, 164-165. (EL)
Γιαλούρης Ν., «Ελληνιστικό Νεκροταφείο Γιαλόβης Παλαιοναυαρίνου (Κορυφασίου)», ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, 164-165. (EN)

1966 (EL)

Ανασκαφές στο Διβάρι Γιάλοβας (EL)
Excavations at Divari, Yalova (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-02T08:03:30Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.