Η είσοδος του θολωτού τάφου Χαλβατσού

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ είσοδος του θολωτού τάφου Χαλβατσού (EL)
The entrance of the Tholos tomb at Halvatsou (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Σε μικρή απόσταση, ΝΑ του χωριού Κεφαλόβρυσο (πρώην Χαλβάτσου), βρέθηκε τυχαία κατά τη διενέργεια εργασιών με σκαπτικό μηχάνημα ένας Μυκηναϊκός Θολωτός τάφος στην τοποθεσία «Παλιόμυλος». Ο τάφος είναι μικρών διαστάσεων κτισμένος κατά το εκφορικό σύστημα: Έχει διάμετρο 3,20 μ. και μέγιστο ύψος 2,50 μ. Δεν είχε δρόμο και στόμιο. Είχε χρησιμοποιηθεί για ταφές μιας οικογένειας. Από πλευράς κτερισμάτων εντοπίστηκαν λίγα χειροποίητα και τροχήλατα αγγεία, μερικές χάλκινες χάντρες, πήλινα σφονδύλια και ορισμένα οστέινα αντικείμενα. Ο τάφος χρονολογείται με βάση τα ευρήματα αυτά γύρω στο 1500 π.Χ. (ΥΕII περίοδος). Σώζεται ακέραιος ως την κορυφή του. (EL)
At a small distance to the SE of the village Kefalovryso (forme Halvatsou) was accidentaly discovered a Mycenaean tomb at the site “Paliomylos” (Old Mill). The omb is rather small, built in the beehive system. It had a diamter of 3.20 meters and a height of 2.50 meters. It had no dromos and stomion. It was used for the burials of a single family. In terms of grave goods, only some hand-made and wheel-made pottery vessels were discoveed as well as some bronze beads, spindle whorls and objects made of bone. The tomb was dated based on these finds to 1500 B.C. (LHII period). The tomb is preserved intact. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Γεωργία Χατζή Σπηλιοπούλου, “Νέος θολωτός τάφος στο Κεφαλόβρυσο (Χαλβάτσου) Μεσσηνίας”, Πρακτικά του 7ου διεθνούς συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Πύργος-Γαστούνη-Αμαλιάδα 11-17 Σεπτεμβρίου 2005), Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουών, Αθήνα 2006, 337-366 (EL)
Γεωργία Χατζή Σπηλιοπούλου, “Νέος θολωτός τάφος στο Κεφαλόβρυσο (Χαλβάτσου) Μεσσηνίας”, Πρακτικά του 7ου διεθνούς συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Πύργος-Γαστούνη-Αμαλιάδα 11-17 Σεπτεμβρίου 2005), Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα 2006, 337-366 (EN)

Διάμετρος 3,5 μέτρα και ύψος 2,5 μέτρα (EL)
Diameter 3.5 meters and height 2.5 meters (EN)

Κεφαλόβρυσο κατά χώραν (EL)
Kefalovryso in situ (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-02T08:05:11Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.