Πρωτογεωμετρικός θολωτός τάφος Νιχωρίων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρωτογεωμετρικός θολωτός τάφος Νιχωρίων (EL)
Early Geometric tholos tomb of Nichoria (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Η είσοδος του μικρού θολωτού τάφου πρωτογεωμετρικής περιόδου που ανασκάφηκε στο οικόπεδο Λαμπρόπουλου. (EL)
The entrance of the small tholos tomb of the Early Geometric period excavated in the Lamropoulos plot. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, 69-141 McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, 61-259. (EL)
McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, 69-141 McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, 61-259. (EN)

1050-900 π.Χ. (EL)
1050-900 B.C. (EN)

Νιχώρια (EL)
Nichoria (EN)

Γεωμετρική Περίοδος (EL)
Geometric Period (EN)

2015-06-02T08:14:42Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.