Φωτογραφία της Καρποφόρας (Νιχώρια) από ΝΑ

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Φωτογραφία της Καρποφόρας (Νιχώρια) από ΝΑ (EL)
Photograph of Karpofora (Nichoria) from SE (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Άποψη της Καρποφόρας από Νοτιοανατολικά. Στην περιοχή αυτή ανασκαφηκε το διάστημα 1967-1973 ο αρχαιολογικός χώρος των Νιχωρίων και εντοπίστηκαν τόσο οικιστικά κατάλοιπα όσο και σημαντικά ταφικά μνημεία, όπως ο θολωτός τάφος, από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερα κτερισμένους της Μεσσηνίας. (EL)
View of Karpofora from Southeast. In this region was excavated in the period 1967-1973 the archaeological site of Nichoria and were discovered remains of settlement as well as important burial monuments, such as the tholos tomb, one of the largest and richest in grave goods tombs of Messenia. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 • McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, pp. 69-141 • McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, pp. 61-259. (EL)
McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, 69-141 McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, 61-259. (EN)

1967; (EL)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Photographic Archive of the Ephorate of Antiquities at Messenia (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-02T08:16:23Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.