Υδρία γεωμετρικής περιόδου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥδρία γεωμετρικής περιόδου (EL)
Geometric hydria (EN)

Υδρία με γραμμική διακόσμηση (EL)
Hyrdia with linear decoration (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κεραμική υδρία ύστερης Γεωμετρικής περιόδου από τον θαλαμοειδή τάφο 4 της ομάδας Αγγελόπουλου στα Βολιμίδια. Έχει συγκροτηθεί από συγκολημμένα θραύσματα. Η διακόσμησή της, από οριζόντιες παράλληλες γραμμές, που διακόπτονται κατά τόπους (στο χείλος κυρίως) από κάθετες γραμμές ζιγκ ζαγκ μέσα σε πλαίσιο, παρουσιάζει διχρωμία, ίσως από κάποια ατέλεια στο ψήσιμο. (EL)
Clay hydria of the Late Geometric period from chamber tomb 4 of the Angelopoulos group at Volimidia. It is formed of sherds glued together. Its decoration, consisting of parallel horizontal lines, interrupted by vertical zig zags in frames, presents a colour alteration, possibly due to some inconsistency in firing. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Coulson, W.D.E., Geometric Pottery from Volimidia, AJA 92.1, 1988, 53-74 (EL)
Coulson, W.D.E., Geometric Pottery from Volimidia, AJA 92.1, 1988, 53-74 (EN)

740-730 π.Χ. (EL)
740-730 B.C. (EN)

ύψος 0,355, διάμετρος χείλους, 0,135, διάμετρος βάσης 0,09 (EL)
height 0.355, rim diameter 0.135, base diameter 0.09 (EN)

Τάφος 4, ομάδας Αγγελόπουλου, Βολιμίδια (EL)
Tomb 4, Angelopoulos group, Volimidia (EN)

Γεωμετρική Περίοδος (EL)
Geometric Period (EN)

2015-06-02T15:34:08Z

Εικόνα

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.