Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜικροσκοπική κύλικα (EL)
Tiny kylix (EN)

Μικρογραφία κύλικας τελετουργικού χαρακτήρα (EL)
Miniature kylix of a ritual character (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Μικρογραφία κύλικας από γκριζωπό πηλό που βρέθηκε μαζί με πολυάριθμες όμοιές της στα δωμάτια 7 και 8 (αρχεία) του Ανακτόρου του Νέστορα. Οι κύλικες αυτές βρέθηκαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς και σε άλλους χώρους του ανακτόρου, όπως μεεταξύ των δωματίων 19 και 20. Θεωρείται ότι είχαν τελετουργικό χαρακτήρα, αλλά η λειτουργία τους είναι ακόμη ανοικτή σε ερμηνείες. (EL)
Miniature kylix made of grayish clay, found together with several similar ones in rooms 7 and 8 (archives) of the Palace of Nestor. These kylices were found in large numbers also in other rooms of the Palace, for example between the rooms 19 and 20. They are thought to have had a ritual character, but their function is still open to interpretations. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, vol. 1, Princeton 1967 (EL)
Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, vol. 1, Princeton 1967 (EN)

περ.1200 π.Χ. (EL)
ca. 1200 B.C. (EN)

Δωμάτια αρχείων (7 και 8) του Ανακτόρου του Νέστορα (EL)
Archive rooms (7 and 8) of the Palace of Nestor (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-02T16:06:26Z

Εικόνα

γκριζωπός πηλός (EL)
grayish clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.