Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨευδόστομος αμφορέας (EL)
Stirrup jar (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ψευδόστομος αμφορέας από το δωμάτιο 53 του ανακτόρου, που μάλλον ταυτίζεται με το λουτρό των ενδιαιτημάτων της βασίλισσας. Οι ψευδόστομοι αμφορείς ήταν κατεξοχήν αγγεία για μεταφορά και αποθήκευση λαδιού, που στην περίπτωση αυτή μάλλον ήταν αρωματικό και προοριζόταν για καλλυντική χρήση. (EL)
Stirrup jar from room 53 of the Palace of Nestor, which probably is identified as the bathroom of the Queen's appartments. Stirrup jars were vessels for transportation and storage of olive oil, which in this case was probably aromatic and was destined for cosmetic use. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


estor at Pylos in Western Messenia, v. I, Princeton 1966 (EL)
estor at Pylos in Western Messenia, v. I, Princeton 1966 (EN)

περ. 1200 π.Χ. (EL)
ca. 1200 B.C. (EN)

Δωμάτιο 53 Ανακτόρου Νέστορα (EL)
Room 53 Palace of Nestor (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-02T19:42:18Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.