Μικρή δακτυλιόσχημη πρόχους

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜικρή δακτυλιόσχημη πρόχους (EL)
Little ring-shaped prochous (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Μικρή δακτυλιόσχημη πρόχους από το Αλώνι Δεριζιώτη. Ο οικισμός στη θέση αυτή χρονολογείται στην Πρωτοελλαδική περίοδο. Το αγγείο είναι κατασκευασμένο από υπόλευκο πηλό, με μια φαρδιά καφέ ταινία στο ύψος του ώμου και δύο ζώνες με αντιθετικά στραμμένα γωνιώδη μοτίβα επάνω και κάτω. (EL)
Small ing-shaped prochous from Aloni Derizioti. The settlement dates to the Early Helladic period. The vessel is made of off-white clay, decorated with a thick brown stripe around the shoulder and two bands with corner-shaped patterns above and below it. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Blegen, C. et al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, v. III, Princeton 1973 (EL)
stor at Pylos in Western Messenia, v. III, Princeton 1973 (EN)

2200-1800 π.Χ. (EL)
2200-1800 B.C. (EN)

Διάμετρος σώματος (εξωτερική) 8 εκατοστά, μήκος προχοής 1,80 εκ. (EL)
Diameter of body (perimeter) 8 cm., length of spout 1.80 cm. (EN)

Αλώνι Δεριζιώτη, Εγκλιανός (EL)
Aloni Derizioti, Englianos (EN)

Πρώτοελλαδική Περίοδος (EL)
Early Helladic Period (EN)

2015-06-03T05:00:00Z

Εικόνα

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.