Δύο κυρίες μέσα στο σκάμμα των κιβωτιόσχημων τάφων στο Διβάρι Γιάλοβας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Δύο κυρίες μέσα στο σκάμμα των κιβωτιόσχημων τάφων στο Διβάρι Γιάλοβας (EL)
Two ladies in the trench of the shaft graves at Divari, Yalova (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κατά τις ανασκαφές του Ν. Γιαλούρη στο Διβάρι της Γιάλοβας στα μέσα της δεκαετίας του 1960, απαθανατίστηκαν διάφορες ενδιαφέρουσες σκηνές. Εδώ εικονίζονται δύο κυρίες μέσα στο σκάμμα. Η μία είναι πιθανώς η σύζυγος του ανασκαφέα. (EL)
Durin the excavations of N. Gialouris at Divari, Yalova, in the mid-1960s, interesting scenes were photographed. Here are depited two ladies in a trench. One is possibly the wife of the head of the excavation. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Γιαλούρης, Ν., Αρχαιολογικό Δελτίο 21, 1966 Χρονικά, 163-165 (EL)
Γιαλούρης, Ν., Αρχαιολογικό Δελτίο 21, 1966 Χρονικά, 163-165 (EN)

1965 (EL)

Διβάρι Γιάλοβας (EL)
Divari, Yalova (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-04T06:50:42Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.