Το υπόκαυστο των θερμών στη θέση “Λουτρό” στο Πεταλίδι

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο υπόκαυστο των θερμών στη θέση “Λουτρό” στο Πεταλίδι (EL)
The hypocaust of the thermae at the site “Loutro” in Petalidi (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το υπόκαυστο υστερορωμαϊκού βαλανείου, που ανακαλύφθηκε στη θέση “Λουτρό” στο Πεταλίδι, όπου βρισκόταν η αρχαία Κορώνη, μια ευημερούσα πόλη με σημαντική βιοτεχνική δραστηριότητα. (EL)
The hypocaust of Late Roman baths discovered at the site “Loutro” in Petalidi, where Ancient Korone was located, a thriving city with important workshops. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/LH_EPKA.pdf (EL)
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/LH_EPKA.pdf (EN)

3ος-4ος αι. μ.Χ. (EL)
3rd-4th c. AD (EN)

Λουτρό (Πεταλίδι) (EL)
Loutro (Petalidi) (EN)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)

2015-06-05T12:39:40Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.