Πινακίδα Un20 από την Πύλο

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠινακίδα Un20 από την Πύλο (EL)
Un20 Tablet from Pylos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Εκμαγείο της πινακίδας Un20 από το αρχείο του ανακτόρου του Νέστορα στην Πύλο. Tο πρωτότυπο φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Οι πινακίδες της σειράς Un περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που συγκεντρώνονταν στο ανάκτορο αλλά και με ζώα που προσφέρονταν για θυσίες ή για σφαγιασμό κατά τις εορτές. Όπως και όλες οι πινακίδες της Πύλου χρονολογείται στο τελευταίο έτος πριν την καταστροφή του ανακτόρου, η οποία έλαβε χώρα μεταξύ του 1200 και του 1180 π.Χ. (EN)
Cast (copy) of the clay tablet Un20 from the archives of the Palace of Nestor. The original is kept at the National Archaeological Museum of Athens. The tablets of the Un series contain information related to the products gathered at the Palace as well as with animals offered as sacrifice or slaughtered for banquets during festive days. As all clay tablets of Pylos, it is dated to the last year of the existence of the palace, just before its destruction, which took place between 1200 and 1180 B.C. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


περ.1200 π.Χ. (EL)
ca. 1200 B.C. (EN)

10,5 x 5,5 εκ. (EL)
10.5 x 5.5 cm. (EN)

Αρχείο Ανακτόρου Νέστορα (EL)
Palace of Nestor, Archive (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-13T18:02:51Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Αρχαία ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Archaeological Ephorate of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.