Λίθινα κέρατα καθοσιώσεως

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛίθινα κέρατα καθοσιώσεως (EL)
Stone consecration horns (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Σε ξύλινο βάθρο πλάι μεταξύ των προθηκών 20 και 21 στέκει ένα μοναδικό εύρημα, ένα ζεύγος από λίθινα κέρατα καθοσιώσεως. Τα κέρατα υποδηλώνουν χώρο τέλεσης ιερουργιών και αποτελούν επιρροή της μινωικής Κρήτης. (EL)
On a wooden pedestal between the caes 20 and 21 stands a unique find, namely a pair of consecration horns made of stone. Horns suggest the area of performance of religious rituals and constitute and influence of Minoan Crete. (EN)

Αρχιτεκτονικό Γλυπτό (EL)
Architectural sculpture (EN)

Γλυπτική (EL)
Sculpture (EN)


Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, 1966 I.2Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, 1966 I.2 (EL)
Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, 1966 I.2 (EN)

περ. 1200 π.Χ. (EL)
ca. 1200 B.C. (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-13T18:09:03Z

Εικόνα

λίθος (EN)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.