Τρίωτος πιθοειδής αμφορέας με παράσταση χταποδιού

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρίωτος πιθοειδής αμφορέας με παράσταση χταποδιού (EL)
Three-eared pithoid amphora with an octopus decoration (EN)

Τρίωτος αμφορέας θαλάσσιου ρυθμού (EL)
Three-eared amphora of the marine style (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Τρίωτος πιθοειδής αμφορέας που μιμείται τον θαλάσσιο ρυθμό. Προέρχεται από τονπρώιμο μυκηναϊκό θολωτό τάφο ΙΙ στο Ρούτσι Μυρσινοχωρίου, που έχει δώσει κι άλλα αντικείμενα μινωικής προέλευσης ή έμπνευσης. Η διακόσμηση συνίσταται σε παράσταση χταποδιού, σε αρκετά φυσιοκρατική απόδοση, εντός πλοχμών. Η χρωστική είναι σε σκούρο καστανό χρώμα επί ανοιχτόχρωμου πηλού και, εκτός από τα διακοσμητικά θέματα, καλύπτει σχεδόν εξ ολοκλήρου τον λαιμό και το κάτω μέρος της βάσης. (EL)
A three-eared pithoid amphora imitating the marine style. It comes from early Mycenean tholos tomb II at Routsi, Myrsinohori, which has yielded also seveal more objects of Minoan style or imitating the Minoan style. The decoration consists of the depiction of an octopus, in a naturalistic way, within a net of offshoots. The pigment is dark brown applied against a light-coloured yellowish clay and, apart from the decorative parts it also covers almost completely the neck and the lower part of the base. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 104-117 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 104-117 (EN)

Περ. 1500 π.Χ. (EL)
Ca 1500 B.C. (EN)

Ρούτσι Μυρσινοχωρίου (EL)
Routsi, Myrsinohori (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-25T15:40:47Z

Εικόνα

Πηλός, χρωστική (EL)
Clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.