Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠήλινη μορφή σε κλίνη (EL)
Clay figure lying on a bed (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πήλινο ειδώλιο που εικονίζει ανακεκλιμένη ανδρική μορφή. Είναι κατασκευασμένο από μαλακό αλλά άνισα ψημένο πηλό, κατά τόπους ωχρό καστανό και αλλού ανοιχτό ερυθρό. Φέρει ίχνη μελανής βαφής στην πίσω όψη. Συγκολλήθηκε από δύο θραύσματα. Το πρόσωπο ήταν πιθανότατα επεξεργασμένο με το χέρι μετά το σχηματισμό με μήτρα. Φέρει στέλεχος στήριξης στην πίσω όψη. (EL)
Clay figurine depicting a lying male figure. It is made of soft but unevenly fired clay, light brown or reddish. It bears traces of black pigment at the rear side. It was found in two pieces, now glued together. The face was probably worked by hand after the moulding. It bears a stand at the back (EN)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

3ος αι. π.Χ. (EL)
3rd c. B.C. (EN)

Ύψος 0,089, πλάτος 0,073, πάχος 0,007-0,013 (EL)
Height 0.089, width 0.073, depth 0.007-0.013 (EN)

Βοϊδοκοιλιά (EL)
Voidokoilia (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-06-25T15:47:09Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.