Ο λόφος της Περιστεριάς.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Ο λόφος της Περιστεριάς. (EL)
Peristeria hill (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο λόφος της Περιστεριάς βρίσκεται κοντά στο χωριό Μύρο. Η Περιστεριά ήταν ένα από τα εννέα σημαντικά κέντρα του βασιλείου του Νέστορα. Κατά τις ανασκαφές των περιόδων 1962-66 και 1974-75 αποκαλύφθηκαν τόσο ταφικά όσο και οικιστικού χαρακτήρα κτίσματα που χρονολογούνται από τη Μεσοελλαδική εποχή έως και το τέλος της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β περιόδου. Επαναχρησιμοποιήθηκε για λίγο και στη ρωμαϊκή εποχή. Σημαντικότατα ευρήματα περιείχαν οι τρεις χρυσοφόροι θολωτοί τάφοι, εκ των οποίων ο Ι αναστηλώθηκε. (EL)
The tomb of Peristeria is situated close to the village Myro. Peristeria was one of the nine imprtant centres of the kingdom of Nestor. During the excavations of the periods 1962-66 and 1974-75 there were discovered buildings of funerary use as well as parts of a settlement, dated from the Middle Helladic to the Late Helladic IIIB period. It was re-used for a while during the Roman period. The three “gold-bearing” tholos tombs, particularly number III, contained important finds; tholos tomb I was restored. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Εν Αθήναις Αρχαιολογικη Εταιρεία, Αθήνα 2014 (EL)
Mαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Εν Αθήναις Αρχαιολογικη Εταιρεία, Αθήνα 2014 (EN)

Φωτογραφίας 2013, χώρου 2200-1200 π.Χ. (EL)
Picture 2013, site 2200-1200 B.C. (EN)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Photographic Archive of the Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-26T19:20:05Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.