Επιστολή του Μπλέγκεν προς τον Μπέννετ με παρατηρήσεις για την πινακίδα των τριπόδων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Επιστολή του Μπλέγκεν προς τον Μπέννετ με παρατηρήσεις για την πινακίδα των τριπόδων (EL)
Letter from Blegen to Bennett with remarks on the tripod tablet (EN)

Καρλ Μπλέγκεν (EL)
Carl Blegen (EN)

Επιστολή του Καρλ Μπλέγκεν προς τον Έμμετ Μπέννετ με σχόλια για την πινακίδα P641, γνωστή και ως "Πινακίδα των Τριπόδων". Ο Μπλέγκεν συμφωνεί με τις ως τότε ερμηνείες του Μπέννετ και συζητά διάφορους όρους που ανακύπτουν στην πινακίδα. (EL)
Letter from Carl Blegen to Emmett Bennett with remarks on the Pylos tablet P641, otherwise known as "tripod tablet". Blegen agrees with the interpretations of Bennett and discusses various terms which surface on the tablet. (EN)

Έγγραφο (EL)
Document (EN)

Έγγραφα (EL)
Documents (EN)


1954-01-05

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-26T21:44:41Z

Κείμενο/PDF

Αγγλική γλώσσα

Πανεπιστήμιο Σινσιννάτι, τμήμα Κλασικών Σπουδών (EL)
University of Cincinnati, Department of Classics, Excavation Records (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.