Μυκηναϊκό κύπελλο με διπλούς πελέκεις

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜυκηναϊκό κύπελλο με διπλούς πελέκεις (EL)
Mycenaean Beaker with double axes (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Μυκηναϊκό μεγάλο κύπελλο με πολύ λεπτή βάση και μεγάλο άνοιγμα. Είναι κατασκευασμένο από ανοιχτόχρωμο πηλό και φέρει διάκοσμο που διατάσσεται σε δύο ζώνες. Στην επάνω ζώνη, που είναι και μεγαλύτερη, κυριαρχούν οι διπλοί πελέκεις, που χωρίζονται με στικτές γραμμές. Μικρότερα μοτίβα κοσμούν τη χαμηλότερη και λεπτότερη ζώνη. Η λαβή είναι λεπτή και ψηλή, με ραδινή ανάπτυξη. (EL)
Large Mycenean beaker with very narrow base and large opening. It is made of light-coloured clay and bears a decoration set in two zones. The upper zone, which is broader, bears the depiction of double axes, which are divided with pointed lines. The lower zone, thinner than the former, bears smaller geometrical motives. The handle is tall and thin, forming a slender loop. (EN)

- (EL)
- (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σ., "Ανασκαφαί εν Πύλω", ΠΑΕ, 1952, 473-496 (εικ. 6). (EL)
Μαρινάτος, Σ., "Ανασκαφαί εν Πύλω", ΠΑΕ, 1952, 473-496 (εικ. 6). (EN)

Υστεροελλαδική Ι ή ΙΙ περίοδος (1550-1400 π.Χ.) (EL)
Late Helladic I or II period (1550-1400 B.C.) (EN)

Θαλαμωτός τάφος 3 της ομάδας Κορωνιού, Βολιμίδια Χώρας (EL)
Chamber tomb 3 of the Koroniou group, Volimidia, Chora (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-03-19T16:06:40Z

Εικόνα

Πηλός (EL)
Clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Archaeological Ephorate of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.