Σχεδιαστική αποτύπωση του θαλαμοειδούς τάφου 4 της ομάδας Κορωνιού από τα Βολιμίδια Χώρας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Σχεδιαστική αποτύπωση του θαλαμοειδούς τάφου 4 της ομάδας Κορωνιού από τα Βολιμίδια Χώρας (EL)
Plan of the chamber tomb 4 of the Koronios group from Volimidia, Chora (EN)

Σπ. Ιακωβίδης (EL)
Sp. Iakovides (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (τομή και κάτοψη) του θαλαμοειδούς τάφου 4 της ομάδας Κορωνιού στα Βολιμίδια Χώρας. Το σχέδιο έγινε από τον Σπ. Ιακωβίδη για τη δημοσίευση της ανασκαφής του έτους 1953. (EL)
Plan (top plan and section) of the chamber tomb 4 of the Koronios group at Volimidia, Chora. The plan was made by Sp. Iakovides for the publication of the excavation of the year 1953. (EN)

Σπ. Μαρινάτος (EL)
Sp. Marinatos (EN)

Έγγραφο (EL)
Document (EN)

Έγγραφα (EL)
Documents (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 29, σχ. 7 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, p. 29, pl. 7 (EN)

1953 (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-28T08:26:36Z

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Archaeological Society at Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.