Ευρήματα από τον θολωτό τάφο στο Ψάρι.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυρήματα από τον θολωτό τάφο στο Ψάρι. (EL)
Finds from the tholos tomb at Psari. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ευρήματα από τον θολωτό τάφο Ι στο Ψάρι Μεσσηνίας. Διακρίνεται απιόσχημο αλάβαστρο, πιθοειδής αμφορέας καθώς και λίθινες αιχμές βελών. Τα αντικείμενα οδήγησαν στην χρονολόγηση του τάφου στην ΥΕΙΙ περίοδο. (EL)
Finds from the tholos tomb I at Psari, Messenia. The case shows a pear-shaped alabastron, a pithoid amphora and stone arrow-heads. The objects helped date the tomb in LHII period. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)http://www.lhepka.gr/theseis/psari.htm (EL)
http://www.lhepka.gr/theseis/psari.htm (EN)

2013 (EL)

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (EL)
Archaeological Museum of Messenia (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-28T13:22:43Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.