Προθήκη ευρημάτων από το Ρούτσι Μυρσινοχωρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροθήκη ευρημάτων από το Ρούτσι Μυρσινοχωρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας. (EL)
Case with finds from Routsi, Myrsinohori, in the Archaeological Museum of Chora. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Φωτογραφία προθήκης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας που φιλοξενεί ευρήματα από τον θολωτό τάφο 2 στο Ρούτσι Μυρσινοχωρίου. Διακρίνονται λοξότμητη πρόχους, απιόσχημο αλάβαστρο και δίωτος αμφορίσκος με γωνιώδη (ζιγκ ζαγκ) διακόσμηση, δύο ανοιχτά χαμηλά κύπελλα και τριποδική βάση, πιθανόν για κρατήρα. Τα αγγεία είναι μινωικής προέλευσης ή κατασκευής. (EL)
Picture of a case in the Archaeological Museum of Chora, where are displayed finds from the tholos tomb 2 at Routsi, Myrsinohori. It contains a beveled jug, a pear-shaped alabastron and a two-eared litle amphora with a zig-zag decoration, two low shallow bowls and a tripod base, probably a crater-stand. The vessels are inspired by Minoan Crete or even fabricated there. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ.Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 103-117 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ.Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, pp. 103-117 (EN)

1700-1500 π.Χ. (ΥΕΙ) (EL)
1700-1500 B.C. (LHI) (EN)

Θολωτός τάφος 2 στο Ρούτσι Μυρσινοχωρίου (EL)
Tholos tomb 2 at Routsi, Myrsinohori (EN)

2015-06-28T13:24:31Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.