Ζεύγος ξυρών από τις ανασκαφές στα Νιχώρια

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΖεύγος ξυρών από τις ανασκαφές στα Νιχώρια (EL)
Two rasors from Nichoria (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ζεύγος χάλκινων ξυρών από τα Νιχώρια. Οι ξυροί χρησίμευαν για την προσωπική περιποίηση των ανδρών (ξύρισμα, κόψιμο μαλλιών κλπ) και απαντώνται συχνά ως κτερίσματα, όπως και οι καθρέπτες ή οι χτένες. (EL)
A pair of copper rasors from Nichoria. The rasors were used for personal care by men (shaving, haircut etc) and are often placed as grave goods in tombs, along with mirrors and combs. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)


McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 • McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, pp. 69-141 • McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, σελ. 61-259. (EL)
McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, pp. 69-141 (EN)

ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙ (EL)
LH II-III (EN)

14x4,5 εκατοστά (EL)
14 x 4.5 cm (EN)

Νιχώρια (EL)
Nichoria (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-28T13:27:35Z

Εικόνα

χαλκός (EL)
copper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.