Πινακίδες Γραμμικής Β' που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠινακίδες Γραμμικής Β' που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας (EL)
Linear B tablets on display at the Archaeological Museum of Chora (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Προθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας, όπου εκτίθενται αντίγραφα πινακίδων Γραμμικής Β'. Οι πινακίδες αντιστοιχούν στο τελευταίο έτος ζωής του ανακτόρου και διασώζουν πληροφορίες για την παραγωγή και τη διοίκηση του βασιλείου της Πύλου. (EL)
Case of the Archaeological Museum of Chora, where copies of Linear B tablets are displayed. The tablets all come from the last year of existence of the Palace of Nestor and present us with information about the production and administration of the Kingdom of Pylos. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Ventris, M., Chadwick, J., Documents in Mycenaean Greek (EL)
Ventris, M., Chadwick, J., Documents in Mycenaean Greek (EN)

Περ. 1200 π.Χ. (EL)
Ca 1200 B.C. (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-28T13:29:47Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.