Η πινακίδα Γραμμικής Β' της Ίκλαινας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πινακίδα Γραμμικής Β' της Ίκλαινας (EL)
The Linear B tablet of Iklaina (EN)

Η πρωιμότερη γνωστή πινακίδα Γραμμικής Β από την Ηπειρωτική Ελλάδα (EL)
The oldest, so far, Linear B tablet from Mainland Greece (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Θραύσμα πινακίδας Γραμμικής Β γραμμένης και στις δυο πλευρές της. Χρονολογείται στην ΥΕΙΙΒ -ΙΙΙΑ1 περίοδο, δηλαδή περί το 1450-1400 π.Χ., γεγονός που την καθιστά την αρχαιότερη μυκηναϊκή πινακίδα της ηπειρωτικής Ελλάδας. (EL)
Part of a Linear B clay tablet, written on both sides. It is dated in LHIIB-IIIA1 period, i.e. ca. 1450-1400 B.C. and is, thus, the earliest so far known Linear B tablet from Mainland Greece. (EN)

- (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Cosmopoulos, M.B., Iklaina Archaeological Project: 2010 internet report (EL)
Cosmopoulos, M.B., Iklaina Archaeological Project: 2010 internet report (EN)

Υστεροελλαδική ΙΙ Β- ΙΙΙΑ(περί το 1450-1400 π.Χ.) (EL)
Late Helladic IIΒ-ΙΙΙΑ (ca 1450-1400 B.C.) (EN)

4,5 επί 3 εκ. (EL)
4.5 x 3 cm (EN)

Ίκλαινα, αποθέτης (EL)
Iklaina, dump (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-03-19T16:28:24Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Αρχαία ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.